Vi jobbar med skog
Klicka på bilderna för att se dem större!
Välkommen till Carlsson & Persson Skogstjänst AB!
Start Avverkning Gallring Plantering Transport Ris - flis Röjning Vägar Bildgalleri Kontakt
Vi erbjuder dig hjälp med vägar, där vi samarbetar med kunniga och professionella entreprenörer. Oavsett det handlar om renoveringar eller nyanläggningar. Om vägarbetena utförs i direkt samband med avverkningen, kan det innebära skattemässiga fördelar för dig som skogsägare.
Det löpande underhållet av skogsvägar innebär också att vägkanterna hålls fria från att växa igen. Med vår buskröjare kan vi hjälpa dig även med det jobbet.
VÄGAR
KANTRÖJNING
före.......
efter.......
Vägar